Powrót do listy

Józef Szantor


Szantor

Józef

Cezary

00.00.1894

Kulewszczyzna

uszacki

witebska

Lepniki

uszacki

witebska

Polak

chłop

Areszt

15.12.1937

Wyrok

20.01.1938

trójka

art. 68, art. 72 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

08.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

09.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego