Powrót do listy

Piotr Szantor


Szantor

Piotr

Jefim

00.00.1873

Jałowka

lepelski

witebska

Jałowka

lepelski

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

27.11.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

26.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego