Powrót do listy

Ilia Szarantowicz


Szarantowicz

Ilia

Tomasz

00.00.1902

Kaczany

wileńska

Rasno

sienneński

witebska

Polak

Areszt

01.08.1937

Wyrok

15.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 76 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.04.1938

Mińsk

Rehabilitacja

18.09.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7727-P