Powrót do listy

Antoni Szedźko


Szedźko

Antoni

Jan

00.00.1886

Szedki

sirociński

Szedki

szumiliński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

13.06.1938

Wyrok

15.10.1938

trójka

art. 64, 69, art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1938

Rehabilitacja

14.09.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego