Powrót do listy

Jan Szybeko


Szybeko

Jan

Józef

00.00.1895

Leszewo

tołoczyński

Kochanowo

tołoczyński

witebska

Polak

podstawowe

pomocnik maszynisty

Orsza

Areszt

19.06.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka

art. 58-6, 10 kk RFSRR - szpiegostwo na rzecz Polski, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.10.1938

Rehabilitacja

19.03.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7426-P