Powrót do listy

Piotr Szyliniec


Szyliniec

Piotr

Daniel

00.00.1885

grodzieńska

Alejsk

alejski

Polak

stajenny

Areszt

21.02.1938

Wyrok

09.07.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

05.08.1938

Barnauł

Rehabilitacja

28.04.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego