Powrót do listy

Józef Szyliński


Szyliński

Józef

Grzegorz

00.00.1902

wileńska

Zawiałowo

zawiałowski

Polak

Areszt

26.01.1938

Wyrok

30.05.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.06.1938

Kamień nad Obem

Rehabilitacja

19.07.1960

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego