Powrót do listy

Michalina Szymanowska


Szymanowska

Michalina

Antoni

00.00.1886

Rotnowszczyzna

Budkowszczina

wietryński

witebska

Polka

analfabetka

kołchoźnica

Areszt

24.08.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - współdziałanie z polskimi organami wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Połock

Rehabilitacja

18.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego