Powrót do listy

Kazimierz Szymański


Szymański

Kazimierz

Alfons

00.00.1894

Dwińsk

Polak

maszynista

Wołchowstroj

bezpartyjny

Areszt

23.09.1937

Wyrok

12.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9-10-11 kk RFSRR

Śmierć

17.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938