Powrót do listy

Jan Szymus


Szymus

Jan

Jan

00.00.1889

Ryga

Sienno

sienneński

witebska

Polak

stróż

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

15.01.1938

Wyrok

26.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

15.12.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7577-P