Powrót do listy

Lucjan Szpadkowski


Szpadkowski

Lucjan

Błażej

00.00.1882

Mochnowka

winnicka

Murmańsk

Polak

brygadzista

Areszt

17.08.1937

Wyrok

09.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.09.1937

Leningrad

Rehabilitacja

13.08.1958

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego