Powrót do listy

Aleksandra Szpakowa


Szpakowa

Aleksandra

Bazyli

00.00.1902

Płock

Polska

Kuncewo

moskiewska

Polka

małopiśmienna

robotnica

bezpartyjny

Areszt

16.03.1938

Wyrok

29.07.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

przynależność do kontrrewolucyjnej grupy szpiegowskiej i terrorystycznej

Śmierć

09.08.1938

Butowo

Rehabilitacja

00.11.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski