Powrót do listy

Wincenty Szponarski


Szponarski

Wincenty

Jan

00.00.1896

Drenelski-Chatki

kijowska

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

bezpartyjny

Areszt

15.12.1937

Wyrok

29.12.1937

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-10-11

rozstrzelany

Śmierć

21.01.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

12.04.1989

Prokurator Karelii

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia