Powrót do listy

Leontyn Szponarski


Szponarski

Leontyn

Rafał

00.00.1878

Stetkowcy

żytomierski

wołyńska

Tomsk

Polak

podstawowe

magazynier

bezpartyjny

Areszt

28.11.1937

Wyrok

02.01.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

19.01.1938

Rehabilitacja

00.11.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego