Powrót do listy

Wincenty Szprenkel


Szprenkel

Wincenty

Józef

00.00.1895

niewielski

Rudnia

miechowski

witebska

Polak

stróż

Areszt

20.07.1938

Wyrok

12.11.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - działalność w nacjonalistycznej organizacji

8 lat ITŁ

Łagier

Kargopolłag

archangielska

Śmierć

17.04.1939

Kargopolłag

Rehabilitacja

31.10.1989

Prokurator Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego