Powrót do listy

Józef Szubnikow


Szubnikow

Józef

Ignacy

00.00.1892

grodzieńska

Ustianka

sławgorodzki

Polak

pastuch

Areszt

11.01.1938

Wyrok

09.07.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-7, 10

najwyższy wymiar kary

Śmierć

08.08.1938

Bijsk

Rehabilitacja

25.05.1989

prokuratura Kraju Ałtajskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego