Powrót do listy

Witold Szulikowski


Szulikowski

Witold

Piotr

00.00.1900

Witebsk

Polak

naczelnik stacji

Sławgorod.

Areszt

16.10.1937

Wyrok

31.03.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-1 "a", 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.04.1938

Rehabilitacja

04.08.1959

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego