Powrót do listy

Bazyli Szundryk


Szundryk

Bazyli

Kalin

00.00.1874

Szundry

słonimski

grodzieńska

Swir

leningradzka

Polak

bezpartyjny

Areszt

28.11.1937

Wyrok

12.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-9-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)