Powrót do listy

Emilia Szupak


Szupak

Emilia

Franciszek

00.00.1892

Nadieżdino

sirociński

witebska

Miszkowiczi

sirociński

witebska

Polka

analfabetka

kołchoźnica

Areszt

11.03.1938

Wyrok

21.09.1938

trójka

art. 64, art. 72, 76 kk BSRR - działalność w organizacji, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Mińsk

Rehabilitacja

15.09.1989

Prokuratura Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego