Powrót do listy

Wilhelm Szczerbo


Szczerbo

Wilhelm

Antoni

00.00.1888

Chrepielewo

mohylewski

mohylewska

Chrepilewo

mohylewski

mohylewska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

15.01.1938

Wyrok

15.02.1938

organ sądowy

art. 68, 69 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.03.1938

Mohylew

Rehabilitacja

28.11.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\4792-SN