Powrót do listy

Ryszard Erżant


Erżant

Ryszard

Aleksander

00.00.1897

Smoleńsk

Moskwa

Polak

Areszt

00.00.1937

Wyrok

28.02.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

kontrrewolucyjna organizacja powstańcza

Śmierć

04.03.1938

Rehabilitacja

00.12.1970

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego