Powrót do listy

Andrzej Julikowicz


Julikowicz

Andrzej

Szymon

00.00.1891

Gumniszcze

oszmiański

wileńska

Polak

maszynista pociągu

Wołchowstroj

bezpartyjny

Areszt

26.08.1937

Wyrok

12.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-7-9-10-11 kk RFSRR

Śmierć

17.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938