Powrót do listy

Jan Jurczenko


Jurczenko

Jan

Piotr

00.00.1897

Mielnica

Polska

Maszewskij

Polak

przewodniczący kołchozu

Areszt

20.10.1937

Śmierć

17.01.1938

Rehabilitacja

23.09.1957

Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego