Powrót do listy

Stanisław Juchniewicz


Juchniewicz

Stanisław

Józef

00.00.1895

Korewniki

połocki

Białoruś

Połock

połocki

witebska

Polak

podstawowe

cieśla

Połock

Areszt

12.06.1938

Wyrok

09.10.1938

trójka

art. 68, 71, 76 kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.10.1938

Rehabilitacja

28.01.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7337-p