Powrót do listy

Mikołaj Jabłoński


Jabłoński

Mikołaj

Sergiusz

00.00.1913

Ołoniec

wileńska

Podgornoje

czaiński

tomska

Polak

podstawowe

cieśla

bezpartyjny

Areszt

20.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

07.04.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego