Powrót do listy

Paweł Jagowdik


Jagowdik

Paweł

Jan

00.00.1896

grodzieńska

Jezieriszcze

miechowski

witebska

Polak

średnie

miechowski

Areszt

00.00.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 70.7, 76 - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

23.06.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7722-p