Powrót do listy

Timofiej Jakimowicz


Jakimowicz

Timofiej

Grzegorz

00.00.1898

Nowodworcy

słucki

mińska

Rowaniczi

słucki

mińska

Polak

podstawowe

księgowy

Rowanicze

Areszt

24.08.1937

Wyrok

14.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Mohylew

Rehabilitacja

25.01.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\16901-s