Powrót do listy

Maria Jakubowska


Jakubowska

Maria

Szymon

00.00.1876

Grawice

gorodocki

Woroszyły

witebski

witebska

Polka

analfabetka

kołchoźnica

Areszt

15.11.1937

Wyrok

22.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

29.04.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8347-P