Powrót do listy

Józef Jandulski


Jandulski

Józef

Lucjan

00.00.1888

Pisorewka

wołyńska

Gołynka

osipowicki

mohylewska

Polak

niepełne podstawowe

przewodniczący kołchozu

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

06.11.1937

Wyrok

17.11.1937

organ sądowy

art. 68, 71, 76 - organizacja szpiegowsko-dywersyjna POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

05.12.1937

Rehabilitacja

22.10.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\5554