Powrót do listy

Teodor Bubnowski


Bubnowski

Teodor

Michał

00.00.1898

wileńska

B. Paniuszewo

Alejski

Polak

Areszt

20.02.1938

Wyrok

09.07.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

05.08.1938

Barnauł

Rehabilitacja

28.04.1959

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego