Powrót do listy

Jan Jankowski


Jankowski

Jan

Grzegorz

00.00.1893

Drocanowka

witebska

BBK

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

leśniczy

bezpartyjny

Areszt

01.09.1937

Wyrok

09.09.1937

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-10-11

rozstrzelany

Śmierć

22.09.1937

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

02.03.1957

PW Suda KASRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia