Powrót do listy

Stanisław Januszewski


Januszewski

Stanisław

Antoni

00.00.1904

Starewo

słucki

Nowka

suraski

witebska

Polak

majster

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

29.04.1938

Wyrok

21.09.1938

trójka

art. 68, 69, art. 72676 kk BSRR - agent polskiego i niemieckiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Rehabilitacja

04.03.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7012-P