Powrót do listy

Aleksander Januszkiewicz


Januszkiewicz

Aleksander

Onufry

00.00.1898

Nakwasy

dzierżyński

mińska

Nakwasy

dzierżyński

mińska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Nakwasy

Areszt

17.11.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

16.11.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\16743-s