Powrót do listy

Wincenty Januszkiewicz


Januszkiewicz

Wincenty

Michał

00.00.1895

Żywica

dzierżyński

Orsza

orszański

witebska

Polak

podstawowe

brygadzista

Areszt

26.01.1938

Wyrok

01.04.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

16.04.1938

Rehabilitacja

16.10.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego