Powrót do listy

Polikarp Jaroszczuk


Jaroszczuk

Polikarp

Prokop

00.00.1910

Baranowicze

mińska

Polak

zastępca kierownika

Wiaźma

bezpartyjny

Areszt

27.10.1937

Wyrok

13.12.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58 - 7, 10

rozstrzelanie

Śmierć

19.01.1938

Rehabilitacja

08.04.1961

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\17973-s