Powrót do listy

Mikołaj Jasiukiewicz


Jasiukiewicz

Mikołaj

Michał

00.00.1882

Mickiewicze

wilejski

wileńska

Osinowka

kożewnikowski

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

14.02.1938

Wyrok

22.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

04.11.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego