Powrót do listy

Józef Jacewicz


Jacewicz

Józef

Antoni

00.00.1902

Rzeczyca

Moskwa

Polak

Areszt

00.00.1937

Wyrok

09.05.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

kontrrewolucyjna organizacja powstańcza

Śmierć

05.06.1938

Rehabilitacja

00.06.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego