Powrót do listy

Piotr Bujewicz


Bujewicz

Piotr

Antoni

00.00.1900

Curkowszczyzna

demidowski

smoleńska

Polak

ekonomista

Zapsnabsbyt

Smoleńsk

bezpartyjny

Areszt

31.08.1937

Wyrok

21.10.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58 - 6, 10

rozstrzelanie

Śmierć

29.10.1937

Rehabilitacja

01.12.1958

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\16002-s