Powrót do listy

Stanisław Bujewicz


Bujewicz

Stanisław

Piotr

00.00.1889

Lepel

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

mechanik

gospodarstwo leśne nr13

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

00.00.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 70, 71 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

23.06.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7722-P