Powrót do listy

Stanisław Bukiewicz


Bukiewicz

Stanisław

Aleksander

00.00.1890

Gisielewo

oswiejski

Ostrowo

oswiejski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

stróż

sowchoz "Oswieja"

Areszt

04.12.1937

Wyrok

21.01.1938

dwójka

art. 68 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

04.09.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego