Powrót do listy

Józef Bułowicz


Bułowicz

Józef

Antoni

00.00.1899

Antkowo

uszacki

Białoruś

Sodelewszczina

wietryński

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Kołchoz im. Mieleszko

Areszt

06.11.1937

Wyrok

06.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent obcego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Rehabilitacja

19.10.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\19905-p