Powrót do listy

Mikołaj Burkowski


Burkowski

Mikołaj

Fabian

00.00.1898

Józefówka

wołyńska

Czeremoszniki

tomski

tomska

Polak

analfabeta

cieśla

gospodarstwo leśne

bezpartyjny

Areszt

27.11.1937

Wyrok

04.12.1937

Związek Ocalenia Rosji

rozstrzelanie

Śmierć

14.12.1937

Rehabilitacja

10.01.1966

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego