Powrót do listy

Witalis Burczak-Abramowicz


Burczak-Abramowicz

Witalis

Wiaczesław

00.00.1881

Ukraina

Pietrozawodsk

Karelska ASRR

Polak

urzędnik

bezpartyjny

Areszt

28.08.1937

Wyrok

14.10.1937

NKWD ZSRR

art. 58-6

rozstrzelany

Śmierć

21.10.1937

Pietrozawodsk

Rehabilitacja

19.11.1957

Trybunał Wojskowy SWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia