Powrót do listy

Jan Buczyński


Buczyński

Jan

Julian

Borowyje

uszacki

witebska

Borowyje

uszacki

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

00.00.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.04.1938

Mińsk

Rehabilitacja

09.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego