Powrót do listy

Józef Bykowski


Bykowski

Józef

Stefan

00.00.1876

Uborok

behomelski

Uborok

behomelski

mińska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Kołchoz "Nowoje żitie"

Areszt

03.02.1938

Wyrok

15.02.1938

trójka

art. 72 kk BSRR - agitacja kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

31.03.1981

prezydium Mińskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\20696-s