Powrót do listy

Zygmunt Bykowski


Bykowski

Zygmunt

Diemientij

Grigorowszczyzna

drysieński

Grigorowszczina

drysieński

witebska

Polak

kołchoźnik

kołchoz im. Budionnego

Areszt

15.08.1938

Wyrok

31.10.1938

trójka

art. 68, 71 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.11.1938

Mińsk

Rehabilitacja

26.10.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8592-P