Powrót do listy

Maksymilian Walecki


Walecki

Maksymilian

Gustaw

00.00.1877

Warszawa

Moskwa

Polak

wyższe

sekretarz

redakcja czasopisma "Kommunisticzeskij Internacionał"

członek WKP(b) i KPP

Areszt

21.06.1937

Wyrok

20.09.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

zdrada ojczyzny i udział w kontrrewolucyjnej organizacji terrorystycznej

Śmierć

20.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

29.04.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie