Powrót do listy

Mikołaj Walicki


Walicki

Mikołaj

Bronisław

00.00.1891

Wiszniaki

uchtomski

moskiewska

Kronsztadt

Polak

intendent

członek WKP(b) 1928-1937

Areszt

15.10.1937

Wyrok

12.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1a-9 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)