Powrót do listy

Piotr Wąsowicz


Wąsowicz

Piotr

Ferdynand

00.00.1912

Nowyj Zawod

marchlewski

kijowska

W. Buczki

sachnowszczański

charkowska

USRR

Polak

podstawowe

ślusarz

stacja maszynowo-traktorowa

bezpartyjny

Areszt

28.11.1937

Wyrok

30.12.1937

dwójka

art. 54-10 agitacja kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Rehabilitacja

08.08.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Baza danych o ofiarach represji obwodu charkowskiego (Ukraina)\029455