Powrót do listy

Wiktor Wasilewski


Wasilewski

Wiktor

Sylwester

Sorokoduby

brasławski

kamieniecko-podolska

Nalczik

Kabardyno-Bałkarska ASRR

Polak

średnie

Areszt

20.10.1937

Wyrok

22.09.1938

trójka specjalna NKWD Kabardyno-Bałkarskiej ASRR

art. 58-6, 58-7, 58-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.09.1938

Rehabilitacja

05.08.1957

Trybunał Wojskowy Północnokazachstańskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Kabardyno-Bałkarskiej - materiały w opracowaniu\AUD № 2994-P.